SOSYAL POLİTİKAMIZ

Sorumluluklarımızın  bilincindeyiz

 • İnsan Haklarının, onurunun ve mahremiyetinin korunması,
 • Şiddet ve istismarın önlenmesi
 • Dünya Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri gerekliliklerine uyulması,
 • Hukuka (Yasal Şartlara ve mevzuatlara) uygunluk,
 • Çıkar çatışmalarından uzak durmak,
 • Çocuk ve kaçak işçi çalıştırmama ve zorla çalıştırmama,
 • Taciz ve mobing,
 • Adil rekabet ve pazarlama
 • Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun çalışacağımızı,
 • Yolsuzluk ve rüşvetin her şeklini şirket çalışanları için yasaklayacağımızı,
 • Ceza veya herhangi bir nedenle zorunlu olarak çalışanlarımızı çalıştırmayacağımızı,
 • Yasalarda gereken zorunlu yaş altında çocuk işçi çalıştırmayacağımı,
 • Çalışanlarımızın kişisel haklarını koruyarak, bedensel ceza, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacizde bulunmayacağımızı,
 • Ücretlerin, fazla mesai ve yardımlar dahil olmak üzere kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde eşit veya daha fazlası olacağını,
 • Çalışma saatlerinin en fazla kanun ve yönetmeliklerde belirtilen maksimum süreye kadar olacağını
 • Çalışanlara din, dil, ırk, milliyet, renk, engellilik, cinsel yönelim, siyasi görüş, yaş ve cinsiyeti ne olursa olsun özellikleri veya tercihleri dolayısıyla ücret, eğitim, istihdam v.b. herhangi bir ayrımcılık yapmayacağımızı,İnançlara Saygı ve Kültürel Farklılığa Duyarlılık göstereceğimizi,
 • Kazaları önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayacağımızı,
 • Çevre kirliliğine sebep olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak suretiyle, çevre koruma faaliyetlerini sürekli iyileştireceğimizi,

Başta olmak üzere işimizin gerektirdiği tüm etik kurallara uymayı ve bağlı kalmayı ve bu uygunluk şartlarını tüm tedarikçilerimize ileteciğimizi taahhüt ederiz.